atlosas

atlosas
atlõsas sm. (2), ãtlosas K žr. 2 atlasas: Atlõso viena pusė yra spindinti Grg. Atlõso kaunierius OZ7. Stov karieta pastatyta ir mergelė parėdyta šilkų rubenkėle, atlosų juostele JV604.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atlošas — ãtlošas dkt. Galvõs atlošai̇̃ yrà svar̃būs kai̇̃p ir saugõs diržai̇̃ (automobilyje) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atlošas — 1 ãtlošas sm. (3b) 1. VšR, Gs atrama, atkaltė: Pavalgę visi svečiai pasviro į kėdžių ãtlošus Jrb. Krasė su šaliniais atlošaĩs KI94. Pasispyrė kėdę arčiau ugnies, atsisėdo raitas prieš atlošėlį V.Myk Put. 2. drabužio atlapas, atvarta, atraitas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlošas — 2 ãtlošas, à adj. (3b) žr. atlašas: Medį nešk į pasienį ir pastatyk ãtlošą, kad neišvirstų J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaltė — atkaltė̃ sf. (3b) K, Vl, ãtkaltė (1) Grg, Žd, Krtn krėslo, kėdės, sofos ir kt. atlošas, atrama: Mūsų ratų sėdenei padirbo naują ãtkaltę Brs. Nulūžo kėdės ãtkaltė Sg. Duok man krasę sėstis, kur su ãtkalte KlvrŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlosiškas — atlõsiškas, a adj. (1) kaip atlosas, panašus į atlosą. atlõsiškai adv.: Atlõsiškai austa drobulė Šts, Skdv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlošalas — ãtlošalas sm. (34b) atkaltė, atlošas: Iš dviejų divonų padariau ãtlošalą Šmk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėmimas — atrėmìmas sm. (2) 1. refl. atkaltė, atlošas: Jų geresnis pasėdas, su atsirėmimù Ds. Iš abiejų [sosto] šalių buvo atsirėmimai iki sėdžiamai vietai Ch1Kar10,19. 2. refl. prk. ramstis, paspirtis: Koks jau bebus vyras, bet vis atsirėmìmas Ds. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsilošimas — atsilošìmas sm. (2) 1. K → 2 atlošti 1 (refl.). 2. atlošas, atkaltė: Ir suolai minkšti, ir jų atsilošìmas minkštas Skr. lošimasis; atsilošimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsišlinimas — atsišlinìmas sm. (2) atkaltė, atlošas: Padirbta nauji suolai su atsišlinìmais Ds. šlinimas; atsišlinimas; pašlinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krėslaramstis — sm. (1) krėslo atlošas, atrama, atkaltė: Atsiremk į krėslaramstį, tai bus geriau sėdėt Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”